English Slovensky
Akcia Destinácie Lode Plavby Čo by ste mali vedieť O nás Newsletter Vernostný program Plavba so sprievodcom
 
Nachádzate sa: Domovská stránka ›  Všeobecné obchodné podmienky › 
Čo je to "FREESTYLE CRUISING"
Aká je dovolenka na výletnej lodi
Ako si vybrať plavbu
Čo je a čo nie je v cene plavby
Cestujete a máte do 21 rokov?
Zdravotná starostlivosť
Bezpečnosť na lodi
Otázky a odpovede
Vernostný program
Všeobecné obchodné podmienky
 

Všeobecné obchodné podmienkyVšeobecné obchodné podmienky
(ďalej len „VOP“)

1. Cestovná agentúra JL Navigátor, s.r.o. (ďalej len „CA“) sprostredkúva predaj jednotlivých služieb ponúkaných na web stránke CA, resp. uvedených v jej predajných materiáloch.
2. Služby CA si môžu objednať len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, alebo právnické osoby (ďalej len „klient“).
3. a) Zmluvný vzťah medzi klientom a CA vzniká vyplnením záväzného elektronického formulára. Jeho vyplnením a odoslaním klient súhlasí s VOP CA a VOP lodnej spoločnosti Norwegian Cruise Line (ďalej len NCL).
     b) Klient je zodpovedný za správnosť poskytnutých údajov cestovnej agentúre.
4. Klient udeľuje CA súhlas so spracovaním osobných údajov (napr. titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, email, tel. kontakt, číslo a platnosť cestovných dokladov) podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely zabezpečenia rezervácie plavieb a príslušných služieb ako aj na účely priameho marketingu a korešpondencie po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracovania. Na dosiahnutie tohto účelu budú osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté lodnej spoločnosti Norwegian Cruise Line (Bahamas) Ltd. Wiesbaden Office, Continental Europe Branch, Kreuzberger Ring 68, 65 205 Wiesbaden, Germany.
5. Práva a povinnosti lodnej spoločnosti NCL tvoria dodatok k Všeobecným VOP CA.
6. a) Platba za objednanú plavbu je splatná v dvoch splátkach bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na účet agentúry. Prvá je vo výške 40% z celkovej sumy objednanej služby s pripísaním na účet CA najneskôr do 48 hodín od potvrdenia objednávky. Zvyšnú sumu je klient povinný uhradiť najneskôr do 45 dní pred začiatkom plavby. Do ceny plavby sa nezapočítava cestovné poistenie alebo letenky, ktoré je klient povinný uhradiť v celej výške v deň uzavretia zmluvy.
    b) V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred začatím zájazdu, je klient povinný zaplatiť 100% ceny zájazdu alebo objednaných služieb v deň uzavretia zmluvy.
7. Klient je povinný si pred poskytnutím objednanej služby skontrolovať platnosť cestovných dokladov, v opačnom prípade CA za akékoľvek z toho vyplývajúce následky nenesie zodpovednosť.
Klient, občan EÚ, musí mať pri sebe cestovný pas, ktorý je platný a jeho expirácia je minimálne 6 mesiacov po návrate z plavby (platí aj pre deti). To platí aj pre krajiny, v ktorých nemajú občania EÚ vízovú povinnosť.
Výnimkou je Rusko, kde je potrebné mať turistické víza bez ohľadu na krajinu pôvodu.
8. Reklamácie sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Výnimkou sú reklamácie týkajúce sa plavieb, ktoré sa riadia dodatkovými VOP pre NCL.
9. a) Klient má právo kedykoľvek stornovať objednanú službu, s vedomím, že mu budú účtované storno poplatky v závislosti od dodávateľa alebo poskytovateľa služieb.
    b) Podmienky storna za plavbu sú uvedené v dodatkových VOP pre NCL. Storno objednanej služby podáva klient písomnou formou, a to priamo v CA. Za deň prijatia tejto žiadosti o storno sa považuje nasledujúci pracovný deň po jej prijatí CA.
10. JL Navigátor, s.r.o., cestovná agentúra si vyhradzuje právo zmeny VOP.
11. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom 30. septembra 2013.

Dodatkové VOP lodnej spoločnosti NCL sú k stiahnutiu tu


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je možnosť klienta obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Zároveň prikladáme odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Kontaktujte inšpektorát pomocou formuláru

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .
 
Volám sa Júlia Lorencovič, som navigačná dôstojníčka výletných lodí NCL, ktorú zastupujem a konateľka agentúry JL Navigátor. Spýtajte sa ma, s 12 ročnými skúsenosťami na mori Vám rada pomôžem so zrealizovaním Vašej dovolenky snov.
Krힾom cez Atlantik?
Čo vidieť v Južnej Amerike?
Sledujte nás
na Facebooku a dajte o nás vedieť aj svojim priateľom. Dozviete sa o novinkách, akciách a zľavách ako prví!
Kontakt
JL Navigator s.r.o.
Nová 48
901 01 Malacky

Tel.: 0917 076 702
       0911 926 545

Čo by ste mali vedieť
Čo je to "FREESTYLE CRUISING"
Ako si vybrať plavbu
Bezpečnosť na lodi
Zdravotná starostlivosť
Otázky a odpovede
Všeobecné obchodné podmienky
Vernostný program
O nás
Júlia Lorencovič - rozhovory
Referencie
Naši partneri
Námorná škola
© JL Navigator 2013, all rights reserved
Úvodná stránka . Akcia . Destinácie . Lode . Plavby . Čo by ste mali vedieť . O nás . Newsletter . Vernostný program . Plavba so sprievodcom