English Slovensky
Akcia Destinácie Lode Plavby Čo by ste mali vedieť O nás Newsletter Vernostný program Plavba so sprievodcom
 
Nachádzate sa: Domovská stránka ›  SAIL SAFE › 
Peace of Mind
SAIL SAFE
Čo je to "FREESTYLE CRUISING"
Aká je dovolenka na výletnej lodi
Ako si vybrať plavbu
Čo je a čo nie je v cene plavby
Cestujete a máte do 21 rokov?
Zdravotná starostlivosť
Bezpečnosť na lodi
Otázky a odpovede
Vernostný program
Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
 

SAIL SAFEPLAVTE SA BEZPEČNE

Uvoľnenie požiadaviek na testovanie pred plavbou v Európskej únii

Zaočkovaní pasažieri na plavbách od 1. augusta 2022, so začiatkom v akomkoľvek prístave OKREM prístavu v USA, Kanade alebo v Grécku (Piraeus), sú oslobodení od všetkých požiadaviek na testovanie COVID-19 pred plavbou.

USA uvoľnili požiadavku na vstup do krajiny ohľadom testovania v medzinárodnej leteckej doprave

Od 12. júna 2022 nebude CDC (U.S. Centres for Disease Control and Prevention - Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb) od cestujúcich v leteckej doprave, ktorí cestujú z inej krajiny do Spojených štátov, vyžadovať, aby sa pred nástupom na let preukázali negatívnym COVID-19 testom alebo dokladom o zotavení sa z COVID-19. Požiadavky lodnej spoločnosti NCL na testovanie zostávajú naďalej v platnosti. Ďalšie informácie o požiadavkách na testovanie a protokoloch nájdete nižšie.


Vy sa chcete plaviť. My vás chceme udržať v bezpečí. U Norwegian, náš popredný Program zdravia & bezpečnosti vám a vašim blízkym umožní plavbu v maximálnom bezpečí. Vráťme sa k životu naplno, spolu. Plavte sa bezpečne. Cíťte sa voľní.

Tak, ako sa vyvíjajú vládne nariadenia, naše zdravotné a bezpečnostné protokoly sa budú vyvíjať spôsobom, ako je potrebné, aby sa zabezpečil ich vzájomný súlad. To môže znamenať rôzne protokoly pre jednotlivé lode na základe miestnych požiadaviek. Ďalšie informácie nájdete v časti
Požiadavky na cestovanie výletnými loďami podľa krajiny a Dôležité informácie pred plavbou.

 

Protokoly pred plavbou a na palube


BEZPEČNOSŤ NAŠICH PASAŽIEROV A POSÁDKY

Povinné očkovanie proti Covid-19

Všetci pasažieri vo veku 12 a viac rokov, ako aj celá posádka musia byť pred vstupom na palubu lode plne zaočkovaní aspoň 2 týždne pred začiatkom plavby. Aj keď na palube vítame nezaočkované deti vo veku jedenásť rokov (vrátane) a menej, je zodpovednosťou pasažierov, aby si boli vedomí všetkých miestnych protokolov a/alebo cestovných obmedzení platných v destináciách plánovaných v itinerári plavby.

*Cestujúci plaviaci sa na akejkoľvek lodi Norwegian Cruise Line musia byť zaočkovaní vakcínami schválenými Americkým úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), Európskou liekovou agentúrou (EMA) a/alebo Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Pre ďalšie informácie o vakcínach kliknite sem.


Pre všetky lode Norwegian Cruise Line:

- Akákoľvek vakcína jedného výrobcu schválenou Americkým úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), Európskou liekovou agentúrou (EMA) a/alebo Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) viac ako 2 týždne po podaní poslednej dávky.

 • t.j. J&J Janssen, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford (Vaxzevria & CoviShield), Novavax a Covovax, Sinopharm alebo Sinovac atď.
 • Kombinovaná vakcinácia dvoch dávok dvojdávkovej série COVID-19 schválenej/autorizovanej FDA alebo WHO z núdzového zoznamu použitia (EUL) s minimálnym intervalom 17 dní.
- Poznámka: Jednotlivci, ktorí dostávajú vakcínu Janssen COVID-19 pred alebo po inej vakcíne COVID-19, sa považujú za plne zaočkovaných proti COVID-19 min. 2 týždne po podaní jednej dávky vakcíny Janssen.
- Aktuálne nepovolené vakcíny: Sputnik V
- Byť plne zaočkovaný znamená dokončiť úplný očkovací protokol jednej značky vakcíny ALEBO dvoch dávok kombinovaného očkovania, a preto jedna dávka AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinopharm alebo Sinovac po prekonaní COVID-19 NIE JE považovaná za plnú zaočkovanosť.
- Každý pasažier, ktorý je povinný byť zaočkovaný, musí 1) byť úplne zaočkovaný aspoň dva týždne pred začiatkom plavby, 2) potvrdiť stav očkovania pred plavbou a 3) predložiť doklad o očkovaní v termináli pri nalodení, aby sa mohol plaviť. Počas toho, ako sa časom vyvíja výskum, technológia a vládne predpisy, aktualizujeme podľa potreby naše protokoly o ochrane zdravia a bezpečnosti.
- Vakcíny podané prostredníctvom klinických skúšok nebudú akceptované, pretože nie sú na zozname akceptovaných vakcín.

Deti a dospievajúci vo veku od 12 do 17 rokov: Úplne zaočkovaní sú najmenej dva týždne po prijatí poslednej dávky vakcíny Pfizer-BioNTech, Moderna alebo akejkoľvek vakcíny schválenej WHO. Deti do 12 rokov nie sú povinné preukazovať sa dokladom o očkovaní.


Požiadavky na očkovanie pri nalodení, vylodení a plavbách v Európe:


Všetci pasažieri starší ako 12 rokov musia predložiť doklad o úplnom očkovaní proti COVID-19. Vakcíny musia byť povolené na použitie Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Americkým úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) alebo Európskou liekovou agentúrou (EMA).

Francúzsko: Pasažieri,
ktorí dostali jednorazovú vakcínu (Johnson & Johnson), aby mohli cestovať do Francúzska ako zaočkované osoby, musia po jej podaní uplynúť aspoň štyri týždne.

EU Healthy Gateways v súčasnosti definuje jednotlivcov ako „úplne zaočkovaných“ proti COVID-19, ak majú pri sebe doklad o očkovaní absolvovaného najmenej pred 14 dňami a zároveň neuplynulo viac ako 270 dní od poslednej dávky základnej očkovacej série alebo ak dostali tretiu, resp. posilňovaciu dávku (booster). Na objasnenie, pasažieri, ktorí dostali posilňovaciu dávku, môžu cestovať bez ohľadu na čas, ktorý uplynul od ich posilňovacej dávky.

Opatrenia ohľadom Booster dávky:

 • Plavby v severnej Európe/Pobaltí (Pobaltie, Britské ostrovy a Island) nevyžadujú posilňujúcu dávku.
 • Plavby, ktoré zahŕňajú Taliansko, Španielsko, Grécko, Francúzsko a Portugalsko, vyžadujú preočkovanie booster dávkou pre všetkých jednotlivcov vo veku 18 rokov alebo starších, ak ich základný očkovací cyklus absolvovali pred viac ako 270 dňami pred nalodením.
 • V prípade plavieb, ktoré si vyžadujú booster dávku, môžu pasažieri namiesto posilňovacej dávky 270 dní po základnej sérii predložiť vládou uznané alebo oficiálne lekárske potvrdenie o prekonaní nákazy COVID-19.
  - Pre občanov EÚ to predstavuje Green Pass EÚ alebo porovnateľný certifikát.
  - Pre všetkých ostatných, ktorí nemôžu predložiť Green Pass EÚ (napr. občania USA), bude akceptovaný doklad od lekára a laboratórne potvrdený výsledok testu PCR s nevyhnutnými informáciami (t. j. meno, dátum, dátum narodenia, pozitívny výsledok atď.).
 • Deti a dospievajúci vo veku od 12 do 17 rokov: Mať úplný očkovací protokol najmenej dva týždne po prijatí poslednej dávky vakcíny Pfizer-BioNTech, Moderna alebo akejkoľvek vakcíny schválenej WHO. Deti do 12 rokov nie sú povinné preukazovať sa očkovaním.
Pasažieri, ktorí nemôžu splniť vyššie uvedené požiadavky, by nemali cestovať na loď, pretože nebudú môcť nastúpiť na loď.


Univerzálne testovanie a protokoly pred nalodením

Pokiaľ miestne predpisy (požiadavky na výletné plavby podľa krajiny) neustanovujú inak, ktoré by nahradili naše pravidlá, v čase check-in sa budú uplatňovať nasledujúce požiadavky na testovanie:

Pre všetky plavby pred 1. augustom 2022:

 • Všetci zaočkovaní pasažieri bez ohľadu na vek musia predložiť potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19 (antigénový alebo NAAT, t. j. PCR) vykonanom nie skôr ako 2 dni pred dátumom nalodenia v prípade plavieb so začiatkom v americkom alebo kanadskom prístave a nie skôr ako 3 dni pred nalodením pre plavby začínajúce v prístave mimo USA/Kanady.
 • Všetci nezaočkovaní pasažieri vo veku od 2 do 11 rokov (vrátane) budú musieť predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku NAAT testu (t. j. PCR) vykonanom overenou treťou stranou nie skôr ako 3 dni pred začiatkom plavby.
Okrem toho, pri plavbách z alebo do prístavu USA alebo Kanady, budú nezaočkované deti mladšie ako 12 rokov podrobené dodatočnému testovaniu pri nalodení a vylodení, ktoré bude zabezpečené a hradené lodnou spoločnosťou NCL. 
 • Všetky nezaočkované deti mladšie ako 2 roky nemusia absolvovať test pred plavbou.
 • Jednotlivci, ktorí majú pozitívny test do 90 dní od plánovaného dátumu nalodenia, sú oslobodení od testovania pred plavbou.
Počas check-in musia mať k dispozícii jeden z nižšie uvedených akceptovaných potvrdení o zotavení z nákazy COVID-19 (s dátumom nie menej ako 10 dní a nie viac ako 90 dní (USA) a 180 dní (EÚ) pred nalodením) (s výnimkou všetkých plavieb zahŕňajúcich Bermudy):
- Pre občanov EÚ to zahŕňa EU Green Pass alebo porovnateľný certifikát
- Pre všetkých ostatných, ktorí nemôžu predložiť EU Green Pass (napr. občania USA), potvrdenie od lekára a laboratórne potvrdený výsledok testu PCR s nevyhnutnutnými informáciami (t. j. meno, dátum, dátum narodenia, pozitívny výsledok atď.)


Pre všetky plavby po 1. auguste 2022:

Plavby so začiatkom v americkom prístave:
Plavby so začiatkom v kanadskom prístave:
Plavby so začiatkom v Piraeus (Grécko):
Upozorňujeme, že Potvrdenie o prekonaní nákazy COVID19 môže byť predložené ako alternatíva k požiadavke na testovanie, ako je uvedené vyššie, ak ste boli pozitívne testovaní do 90 dní od plánovaného dátumu nalodenia. Toto neplatí pre všetky plavby so zastávkou na Bermudách.

 • Títo pasažieri musia pri check-in predložiť jeden z nižšie uvedených prijateľných potvrdení o zotavení sa z nákazy COVID-19 (s dátumom nie menej ako 10 dní a nie viac ako 90 dní (USA) a 180 dní (EÚ) pred nalodením:
- Pre občanov EÚ to zahŕňa EU Green Pass alebo porovnateľný certifikát.
- Pre všetkých ostatných, ktorí nemôžu predložiť EU Green Pass (napr. občania USA), bude akceptované potvrdenie od lekára a laboratórne potvrdený výsledok testu PCR s nevyhnutnutnými informáciami (t. j. meno, dátum, dátum narodenia, pozitívny výsledok atď.).

Plavby začínajúce vo všetkých ostatných destináciách: Nepodliehajú testovaniu na COVID-19 pred plavbou.


Plavby v Severnej Amerike:

S cieľom uľahčiť proces, Norwegian sa spojil s laboratóriom Inspired Diagnostics, aby zabezpečil, že pasažieri budú mať rýchly, efektívny a jednoduchý prístup k požadovanému domácemu antigénovému testu schválenému FDA pred nalodením z pohodlia svojho domova. Inspired Diagnostics je dcérskou spoločnosťou Inspire Health Alliance, lídra v poskytovaní najlepších zdravotníckych služieb vo svojej oblasti. Testovanie doma je bezpečné, jednoduché a pohodlné. Nákup domácich testovacích súprav je jednoduchý.
 • Zaregistrujte sa na testovacej stránke https://inspirediagnostics.com/ncl/
 • UPS vám doručí testovaciu súpravu
 • Dohodnite si online konzultáciu proktoringu
 • Obdržíte certifikované výsledky e-mailom
Platné pre všetky plavby, pasažieri sú tiež zodpovední za dodržiavanie všetkých miestnych zdravotných a bezpečnostných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať dodatočné testovanie v termináli. Na vybraných plavbách, kde miestna samospráva alebo zdravotnícke úrady môžu vyžadovať, aby sa pasažieri pred nástupom na palubu zúčastnili na dodatočnom testovaní na COVID-19, NCL poskytne bezplatné testovanie v termináli. Išlo by o doplnenie NCL požiadaviek na testovanie COVID-19 pred nalodením uvedených vyššie. Požiadavky špecifické pre jednotlivé krajiny nájdete v časti Požiadavky na cestovanie výletnými loďami podľa krajiny.


Ďalšie dostupné služby testovania pred nalodením:

Navyše, nasledujúce služby ponúkajú overenú tretiu stranu alebo domáce testovanie pod lekárskym dohľadom: testovacia služba eMed alebo BioReference-Scarlett Concierge – BioReference pošle vyškoleného odborníka Scarlet k vám domov, aby si vyzdvihol vašu testovaciu vzorku na COVID-19.


Vyhľadajte testovacie zariadenia na Covid-19 pred vašou plavbou:

Ak potrebujete nájsť testovacie zariadenie pred začiatkom cesty alebo počas cestovania pred vašou plavbou, navštívte stránku TestForTravel.com, jednoducho použiteľný online nástroj na nájdenie testovacích zariadení na COVID-19 po celom svete. Jednoducho zadajte svoje PSČ alebo mesto a krajinu a webstránka zobrazí miesta, kontaktné informácie a hodiny testovania. Umožňuje tiež vyhľadávanie podľa typu testu – PCR alebo Antigén.


Spoločensky zodpovedný check-in


Navrhli sme vylepšený postupný proces nalodenia a nový systém registrácie, aby sme zjednodušili registráciu pasažierov tým, že umožňuje elektronické podpisovanie dokumentov.Rúško

Rúška sú dobrovoľné na všetkých plavbách, pokiaľ nenavštevujete prístavy v Grécku alebo Taliansku. V týchto prístavoch sa v interiéroch vyžadujú rúška. Talianske prístavy špecificky vyžadujú rúško typu KN95/FFP2.
Viac informácií o destináciách a požadovaných typoch rúška nájdete na stránke Požiadavky na cestovanie výletnými loďami podľa krajiny.

Počas vašej plavby budeme naďalej monitorovať usmernenia týkajúce sa verejného zdravia, a to aj od CDC, a zodpovedajúcim spôsobom upravíme požiadavky.


Dezinfekcia rúk


Všetci pasažieri si budú musieť často umývať ruky a dezinfekcia rúk bude viditeľne umiestnená a ľahko dostupná po celej lodi.
Zvýšená dezinfekcia, vylepšená filtrácia vzduchu, rozšírené zdravotnícke služby


BEZPEČNOSŤ NA PALUBE NAŠICH LODÍDestinácie, itineráre & exkurzie na pobreží

BEZPEČNOSŤ NA POBREŽÍ

Rozvoj strategického itinerára a partneri na pobreží

Neustále monitorujeme zdravotné prostredie na celom svete a podľa potreby upravíme alebo zrušíme itineráre do postihnutých oblastí.


Partneri v prevencii

Spolupracujeme s našimi miestnymi destináciami a touroperátormi, aby sme rozšírili naše komplexné zdravotné a bezpečnostné protokoly na pobrežie.

Za prístavom

Pasažieri môžu voľne objavovať prístavy na vlastnú päsť, podľa protokolov v každom konkrétnom prístave, a môžu si zakúpiť exkurzie na pobreží, ako chcú. V určitých prostrediach sa môže vyžadovať rúško, aby sa dodržali miestne požiadavky, napríklad v termináloch na nalodenie a vylodenie alebo v prístavoch. Počas vašej plavby budeme naďalej monitorovať usmernenia týkajúce sa verejného zdravia, a to aj od CDC, a zodpovedajúcim spôsobom upravíme požiadavky.

*Vzhľadom na miestne vládne nariadenia môžu byť posažieri požiadaní, aby vo vybraných prístavoch vystúpili na pevninu prostredníctvom exkurzie poskytovanej Norwegian Cruise Line. Ďalšie informácie o týchto a iných požiadavkách špecifických pre destináciu nájdete na stránke Požiadavky na cestovanie výletnými loďami podľa krajiny.
 
 

Dôkladný a efektívny plán mobilizácie
v prípade vypuknutia choroby


MOBILIZÁCIA A REAKCIA

Sledovanie kontaktov

Ak sa vyskytne pozitívny prípad COVID-19, máme rôzne metodiky sledovania kontaktov na identifikáciu a upovedomenie tých, ktorí mohli byť vystavení nákaze.

Izolácia/karanténa

V prípade potreby bude k dispozícii vyhradené ubytovanie v izolácii a karanténe.

Scenáre vylodenia

Vyvinuli sme dôkladný plán mobilizácie a reakcie zameraný na spoluprácu s miestnymi úradmi a koordináciu bezpečného odchodu domov pre všetkých pasažierov a posádku v prípade potreby. Taktiež sme nadviazali vzťahy s pobrežnými zdravotníckymi inštitúciami a zlepšili naše možnosti konzultácií v oblasti telemedicíny.
 

Ďalšie informácie nájdete na tejto stránke.
 
Volám sa Júlia Lorencovič, bola som navigačná dôstojníčka výletných lodí NCL a v súčasnosti zastupujem cestovnú agentúru JL Navigátor. Spýtajte sa ma, s 12 ročnými skúsenosťami na mori Vám rada pomôžem so zrealizovaním Vašej dovolenky snov.
Čo vidieť v Južnej Amerike?
Aljaška v lete?
Sledujte nás
na Facebooku a dajte o nás vedieť aj svojim priateľom. Dozviete sa o novinkách, akciách a zľavách ako prví!
Kontakt
JL Navigátor s.r.o.
Nová 2859/48
901 01 Malacky

Tel.: 0917 076 702
       0911 926 545

Čo by ste mali vedieť
Čo je to "FREESTYLE CRUISING"
Ako si vybrať plavbu
Bezpečnosť na lodi
Zdravotná starostlivosť
Otázky a odpovede
Vernostný program
Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
O nás
Júlia Lorencovič - rozhovory
Referencie
Naši partneri
Námorná škola
© JL Navigator 2022, all rights reserved
Úvodná stránka . Akcia . Destinácie . Lode . Plavby . Čo by ste mali vedieť . O nás . Newsletter . Vernostný program . Plavba so sprievodcom